Szukaj

Nasza oferta

Klient Biznesowy

Jak możemy
pomóc?

Działania restrukturyzacyjne to ratunek dla firmy i możliwość przywrócenia jej normalnego funkcjonowania. Wsparcie kancelarii specjalizującej się w takich usługach jest gwarancją doboru odpowiednich działań i profesjonalnego rozwiązania problemów przedsiębiorstwa.

Rozwiązania dla przedsiębiorców

btr-logo-icon

Podjęcie negocjacji to często kluczowy moment w sytuacji zadłużenia. Znajomość prawa oraz technik negocjacyjnych to podstawa powodzenia skutecznych rozmów.

btr-logo-icon

Złożony proces prawno-ekonomiczno-organizacyjny, który ma zapewnić ochronę firmy przed ogłoszeniem upadłości. Odbywa się poprzez przeprowadzenie głębokich zmian w aktywach, pasywach, a także organizacji firmy.

btr-logo-icon

Wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć każdy przedsiębiorca. Warunkiem jest jego niewypłacalność. Zalicza się do nich także osoba fizyczna, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą.

Btr Negocjacje

Negocjacje z wierzycielami

Wielu naszych klientów decyduje się na prowadzenie działalności w formie spółki czy też jednoosobowej działalności gospodarczej. Chcąc stale rozwijać prowadzony biznes finansują kolejne inwestycje ze środków uzyskanych z kredytów. Dzięki umiejętnemu prowadzeniu przedsiębiorstwa są w stanie bez problemów regulować bieżące raty zaciągniętych zobowiązań. Jednak zdarzają się sytuacje, na które przedsiębiorcy nie mają wpływu, przez co tracą oni płynność finansową w efekcie nie będąc w stanie terminowo spłacać kredytów. W ostatnim czasie znaczny wpływ na problemy naszych klientów miały z całą pewnością wybuch epidemii COVID-19, czy też trwający obecnie konflikt zbrojny na Ukrainie. Skutkiem tego było ograniczenie łańcucha dostaw, zmniejszenie zapotrzebowania na niektóre produkty, czy też znaczny wzrost cen materiałów i mediów. Z początkiem wybuchu pandemii nie było możliwym określenie jak długo wirus będzie negatywnie wpływał na gospodarkę i jakie będą tego skutki. Wskutek wprowadzenia rygorystycznych obostrzeń przedsiębiorcy nie byli w stanie swobodnie prowadzić działalności co przyczyniło się do znacznego spadku przychodów. W konsekwencji wielu przedsiębiorców nie było w stanie terminowo regulować zobowiązań wobec wierzycieli czy też instytucji publicznoprawnych. W takiej sytuacji znaczne grono naszych klientów korzysta z usług naszej kancelarii w zakresie przeprowadzenia negocjacji z wierzycielami.

Główny cel to uratowanie firmy

Naszym podstawowym celem jest przede wszystkim umożliwienie kontynuowania prowadzenia działalności przez naszych klientów, bez konieczności sprzedaży ich majątku na poczet spłaty zobowiązań. W ramach naszej działalności w imieniu klientów prowadzimy negocjacje zarówno z bankami, jak i również instytucjami publicznoprawnymi [z uwzględnieniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy Urzędu Skarbowego]. W toku prowadzonych pertraktacji doprowadzamy przede wszystkich do renegocjacji zawartych umów kredytowych dzięki czemu okresy spłat zobowiązań ulegają wydłużeniu, a także raty kredytów są zmniejszane. Należy jednak zwrócić uwagę, że prowadzenie negocjacji z wierzycielami, którzy posiadają sztab profesjonalistów wymaga bardzo dobrej znajomości obowiązujących przepisów oraz umiejętności prowadzenia takich rozmów. Korzystając z naszych usług możemy Państwa zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby proces ten przeprowadzić skutecznie.

Btr Restrukturyzacjay

Restrukturyzacja

Zgodnie z obowiązującymi przepisami celem postępowania restrukturyzacyjnego jest umożliwienie zadłużonemu przedsiębiorcy zawarcia układu z wierzycielami, w ramach którego zostaną ustalone nowe zasady spłaty posiadanych długów. Dzięki temu zyskuje on szansę na kontynuowanie prowadzonej działalności gospodarczej, przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesów wierzycieli. Co istotne w toku postępowania restrukturyzacyjnego przedsiębiorca uzyskuje ochronę przed egzekucją komorniczą.

Skuteczne rozwiązanie w kryzysie

Znaczne zainteresowanie przedsiębiorców postępowaniem restrukturyzacyjnym można było zauważyć podczas wybuchu epidemii COVID-19, która w znaczącym stopniu wpłynęła na płynność finansową wielu polskich firm. Uruchomione wówczas środki w ramach tzw. „Tarcz antykryzysowych” pozwoliły przedsiębiorcom na przetrwanie wprowadzonych obostrzeń. Jednakże w wyniku przedłużających się ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej sytuacja finansowa wielu firm wymagała wdrożenia bardziej radykalnych rozwiązań. Na popularności zyskały wówczas postępowania restrukturyzacyjne, a w szczególności uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne wprowadzone w ramach tzw. Tarczy 4.0.
Podstawową zaletą tego postępowania była możliwość uzyskania natychmiastowej ochrony przed egzekucją sądową i administracyjną, bez konieczności udziału sądu upadłościowego. Według dostępnych statystyk uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne było najczęściej otwieranym postępowaniem restrukturyzacyjnym w latach 2020-2021.

Obecnie przedsiębiorcy w kryzysie wywołanym brakiem płynności finansowej, mają możliwość skorzystania z 4 typów postępowań restrukturyzacyjnych, zmierzających do uniknięcia upadłości w przyszłości. Należą do nich:
1. Postępowanie o zatwierdzenie układu;
2. Przyspieszone postępowanie układowe;
3. Postępowanie układowe;
4. Postępowanie sanacyjne.

Każde z powyższych postępowań różni się od siebie i aby dobrać odpowiednią strategię najlepszym rozwiązaniem jest kontakt z doradcą restrukturyzacyjnym, który dobierze najlepsze rozwiązanie. Pozwoli to też uniknąć  komplikacji związanych z nieznajomością prawa restrukturyzacyjnego.

Btr Upadlosc Przedsiebiorcy

Upadłość przedsiębiorcy

Gdy przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego nie jest możliwe, a przedsiębiorca nie reguluje swoich zobowiązań wówczas koniecznym jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy.

Nowy start bez długów

Celem postępowania upadłościowego, oprócz zaspokojenia wierzycieli, jest również umożliwienie dłużnikowi nowego startu bez długów. Oczywistym jest, że prowadzenie działalności gospodarczej obarczone jest ogromnym ryzykiem. Brak terminowych płatności ze strony kontrahentów, kryzys gospodarczy, czy inne nieprzewidziane zdarzenia powodują, że przedsiębiorca pomimo dołożenia wszelkich starań nie jest w stanie uregulować swoich zobowiązań.

Pierwszą przesłanką do złożenia takiego wniosku jest posiadanie przez dłużnika majątku wystarczającego na pokrycie kosztów postępowania. Ponadto istotnym jest również termin złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Przedsiębiorca, który nie reguluje swoich zobowiązań przez okres trzech miesięcy ma 30 dni na złożenie do Sądu wniosku o ogłoszenie upadłości. W przypadku niespełnienia jednej, z powyższych przesłanek wniosek zostanie odrzucony. Wskazać należy również, że nie złożenie przez przedsiębiorcę wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie może narazić dłużnika na odpowiedzialność karną lub majątkową. W dodatku skutkiem zaniedbania dłużnika może być również orzeczenie zakazu prowadzenia przez niego działalności przez okres od 1 roku do 10 lat.

Samo złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości wymaga bardzo dobrej znajomości prawa upadłościowego. Ilość niezbędnych dokumentów, a dalej charakterystyka postępowania i jego przebieg wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu upadłości.

To jedynie podstawowe informacje o naszej działalności i przebiegu prowadzonych spraw.

W celu skonsultowania swojej sytuacji zapraszamy do kontaktu.
Skorzystaj z usług Licencjonowanego Doradcy Restrukturyzacyjnego i stań na nogi.

Skorzystaj z usług Licencjonowanego Doradcy Restrukturyzacyjnego

Dowiedz się więcej o naszej pracy

Najczęstsze pytania

Szczegółowa analiza sytuacji prawno-ekonomicznej klienta pozwala nam na dopasowanie adekwatnej strategii procesowej. Jednakże najważniejszym elementem jest wczesne rozpoznanie problemu- im wcześniej podejmą Państwo działania, tym łatwiej będzie przebiegał cały proces oddłużania.

Ceny usług naszej kancelarii ustalane są indywidualnie po zapoznaniu się ze sprawą i ustaleniu zakresu czynności niezbędnych do wykonania.

Podstawową korzyścią jest przede wszystkim pełne wsparcie Kancelarii specjalizującej się w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Dzięki temu unikną Państwo niepotrzebnych komplikacji, a samo postępowanie będzie przebiegać sprawnie

Postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe mogą trwać od kilku miesięcy do kilku lat w zależności od sytuacji finansowej i prawnej w jakiej znajduje się przedsiębiorca.

W zależności od wyboru określonych wariantów, wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego powoduje wstrzymanie prowadzonych wobec Państwa egzekucji komorniczych. Natomiast ogłoszenie upadłości powoduje ich całkowite umorzenie, a w miejsce komornika wstępuje syndyk.

Bądźmy w kontakcie

Szybki kontakt

Sekretariat

+48 507-605-262

Jak do nas trafić